Tomáš Pfeiffer: Mezinárodní kongres zdraví Praha 2023

Ústředním motivem letošního ročníku je motto: Úspěchy a současné trendy TCIM pro 21. století aneb Kulturní dědictví minulosti pro budoucnost. Pořádajícím je Institut pro TCIM/CAM, jehož ředitelem je Tomáš Pfeiffer. Přední světoví odborníci z oblastí TCIM i konvenční medicíny se podělí o své zkušenosti v oblasti zdravotní péče. Představí šíři možné holistické pomoci v oblasti zdravotní péče, kde se do péče o zdraví zapojuji i obory TCIM/CAM (tradiční komplementární, integrativní a alternativní medicíny.) V předsednictvu zasednou přední odborníci, vědci, profesoři řady světových universit. Chcete-li je blíže poznat, představí je ve zkratce duchovní otec kongresu Tomáš Pfeiffer.

 • Tomáš Pfeiffer: Mezinárodní kongres zdraví Praha 2023
 • Rozhovor s filosofem a biotronikem Tomášem Pfeifferem
  Rozhovor s filosofem a biotronikem Tomášem Pfeifferem
  Telefonický rozhovor RIcharda Pachmana s filosofem a biotronikem Tomášem Pfeifferem o Mezinárodním kongresu zdraví 2020.
  Rozhovor s filosofem a biotronikem Tomášem Pfeifferem
 • Rozhovor s biotronikem Tomášem Pfeifferem II.
  Rozhovor s biotronikem Tomášem Pfeifferem II.
  O Mezinárodním kongresu zdraví 2021, o proslovu T. Pfeiffera v britském parlamentu, o vnímání komplementární medicíny, o Indii a věcech tajuplných i o vodnářském zvonu.
  Rozhovor s biotronikem Tomášem Pfeifferem II.
 • Tomáš Pfeiffer: Ukázky z koncertů Vodnářský zvon aneb Společná věc
  Tomáš Pfeiffer: Ukázky z koncertů Vodnářský zvon aneb Společná věc
  Ukázka z DVD Tomáše Pfeiffera s relaxačním a ozdravným poslechem Vodnářského zvonu.
  Tomáš Pfeiffer: Ukázky z koncertů Vodnářský zvon aneb Společná věc
 • Tomáš Pfeiffer: Mezinárodní kongres zdraví 2023
  Tomáš Pfeiffer: Mezinárodní kongres zdraví 2023
  Hledejme společné cesty. Takové je motto dalšího Mezinárodního kongresu zdraví, který připravuje duchovní otec, filozof, biotronik, ředitel profesní komory Sanátor - svaz biotroniků Josefa Zezulky, zakladatel a ředitel Institutu pro TCIM/CAM Tomáš Pfeiffer. Možná vás překvapí, že ono hledání společných cest se týká dvou, pro mnohé stále ještě proti sobě stojících pohledů na medicínu. Onu společnou cestu ke zdraví totiž budou hledat představitelé tzv. západní medicíny, kterou známe z ordinací, společně s předními zastánci tradiční komplementární medicíny - alternativní, kteří k léčbě využívají postupy donedávna ještě považované za "nevědecké". Více už rozhovor Richarda Pachmana s Tomášem Pfeifferem. Radioregenerace.cz je mediálním partnerem události.
  Tomáš Pfeiffer: Mezinárodní kongres zdraví 2023