Dr. Jitka Hořejšová

kategorie.zde:

Dr. Jitka Hořejšová vystudovala Farmacii na Univerzitě Karlově. V roce 1990 založila první soukromou školu Životního stylu a v roce 1993 společnost BTL zdravotnická technika a.s., která vyvíjí a vyrábí zdravotnické přístroje pro rehabilitaci, kardioologii a estetiku. S Radiobiologickou lékařskou společností pracuje na rozvoji a využití laserů v medicíně a estetice.

S heslem „Kvalitní vzdělání a zdravý životní styl je zaručená investice, nezávislá na prostoru a čase“ vytvořila program Biochemické zdraví - Medicína 21. století k prevenci a léčbě všech tzv. civilizačních chorob (alergií, autoimunitních onemocnění, kardiovaskulárních chorob, neurodegenerativních a nádorových onemocnění).

Přednáší a svoji poradnu má v ČR i v USA.

www.drhorejsova.eu

jitkahorejs@gmail.com