Dr. Jitka Hořejšová: Jak si přidat i 20 let života ve vysoké kvalitě

Kdo by něco takového nechtěl, řekne si asi většina z nás. Možná vás překvapí, že takový "zázrak" máme všichni do jisté míry ve vlastních rukou. Jedním ze zásadních předpokladů je prevence, v tomto případě sledování výše hladiny jisté aminokyseliny v krvi. Aminokyseliny, které se, bohužel, většinou stále nedostává patřičné pozornosti lékařů, ačkoli její výši jde jednoduchým způsobem upravit. Řeč je o homocysteinu. Právě homocystein je, dle dr. Jitky Hořejšové, nejlepší jednoduchý ukazatel toho, jak dlouho budete žít ve zdraví, nebo zda zemřete mladí na některou z civilizačních chorob!

Jak přidat i 20 života ve vysoké kvalitě!
Zjištěním hladiny HOMOCYSTEINU!
Homocystein je nejlepší jednoduchý ukazatel jak dlouho budete žít, nebo
zda zemřete mladí na některou z civilizačních chorob!
Deset důvodů proč snížit hladinu HOMOCYSTEINU
Urychluje oxidaci v těle a tím i stárnutí
Poškozuje cévy a zvyšuje hladinu LDL cholesterolu
Oslabuje IMUNITU
Stojí za vznikem autoimunitních chorob a depresí
Zvyšuje bolest, záněty, a krevní srážlivost
Zvyšuje riziko rakoviny a zhoršuje detoxikaci těla
Urychluje stárnutí mozku
Způsobuje hormonální problémy
Ukazatel deficitu vitamínů ze skupiny B
Indikátor deficitu donátorů methylových skupin – nutné pro tvorbu bílkovin
Co je HOMOCYSTEIN ?
Homocystein (Hcy) je aminokyselina, kterou nepřijímáme stravou, ale je
produkt rozpadu aminokyseliny menthioninu. která je finálním
produktem metabolizace bílkovin. Je ve všech živých buňkách a podílí
se na životně důležitých procesech. Hlavní je proces metylace, který
reguluje činnost genů, funkci bílkovin, zpracování RNA a detoxikaci
těžkých kovů. Hladina homocysteinu je kontrolována třemi enzymy,
z nichž dva jsou závislé na přítomnosti kyseliny listové a další na
vitamínech B 6, B12 a B2 v organismu.

Homocystein a biochemické zdraví
Člověk je obrovská biochemická továrna, na jejím řádném chodu a
dokonalé souhře závisí lidský život a samozřejmě i jeho zdraví. Běh
těchto procesů není chaotický, ale má pevný řád daný přírodními
zákony. Biochemické zdraví podmiňuje bezchybný chod
biochemických procesů na molekulární úrovni, procesů, které
probíhají ve všech našich buňkách.
Pokud je homocystein dostatečně zásobován klíčovými vitamíny B,
probíhá přeměněna na další důležité produkty jako jsou např.
neuromediátory – serotonin, dopamin, spánkový hormon melatonin aj.
a my se těšíme dobrému biochemickému zdraví! Nedostatek klíčových
vitamínů B způsobí, že vzniklý homocystein není přeměněn a buňka
ho vypustí do krve, kde narůstá jeho hladina. Působí jako toxin -
poškozuje enzymy, mitochondrie – energetické centrály buněk, imunitní
systém a člověk je neúměrně unavený a snadno onemocníte.
Toxin ve vašem těle poškozuje vaše zdraví, a může způsobit infarkt,
mozkovou mrtvici, cévní problémy, chronický únavový syndrom nebo
některou z dalších civilizačních chorob!
Tento stav postihne v životě, dříve, nebo později, každého člověka, který
buňkám vitamíny B nedodává. Proto se vyplatí hladinu Hcy sledovat a
cílevědomě snižovat
Jak řešit hladinu HOMOCYSTEINu?
Hcy je třeba vyšetřovat dvakrát v odstupu 6 týdnů. První vyšetření nemá
být ovlivněno předchozím braním vitamínů, protože má dát obraz o
předchozím životě člověka a velikosti jeho rizika bez ovlivnění hladiny Hcy.
U osob, které začnou brát vitamíny bez vyšetření Hcy také není možnost
rozpoznat jaký podíl v poruše přeměny Hcy hraje porucha v genech a není
možné odhadnout, jak ji kompenzovat
O hladině Hcy v krvi rozhoduje množství vitamínů, které projde stěnou
zažívacího traktu do krve a z ní do buněk. Z tohoto důvodů, musí mít
vitamíny určité parametry. Např. kys. Folová musí být meltylfolát atd.

Jaká je bezpečná hladina Hcy? Do 6 mmol/l v plazmě u každého z nás.
Řešit hladinu homocysteinu má smysl v každém věku!
Jaké získáte benefity snížením hladiny Hcy?
Mladé generaci pro přirozenou reprodukci a snižení rizik genetických vad u
dětí a preeklampsie u žen v těhotenství.
U sportovců klesá riziko náhlých přetržení vazů a šlach, prodlužuje se doba
aktivní výkonnosti.
Destrukce vaziva se projevuje nejen u sportovců, ale i u každého z nás.
Ženy ocení zpomalení tvorby vrásek.
Střední a vyšší věk – předchází zbytečným infarktům, mozkové mrtvici,
nebo migrénám, depresím, zámětům žil, Alzheimerově chorobě a dalším
tzv. civilizačním chorobám a obezitě.
K dokreslení celé problematiky uvádím ještě charakteristiku homocysteinu z
knihy autorů Halforda a Brallyho: “H Factor Solution”:
“Hcy je nejlepší předpovědní factor, který vám napoví, je-li vám
předurčeno se dožít vysokého věku v dobrém zdravotním stavu, nebo
naopak: zemřít předčasně trápen různými civilizačními chorobami!”
Zní to možná trochu neuvěřitelně, ale pokud vás baví biochemie, tak
si to snadno můžete ověřit! Ukazatel Hcy určí váš věk a „vnitřní
inteligenci“ vašeho organismu. Nejsme totiž jen to co jíme, ale 70 %
částí našich těl se renovuje každý rok! Tento zázrak má na svědomí
naše „vnitřní INTELIGENCE“. Pokud je v těle rovnováha klíčových
procesů jako je metylace a oxidace-redukce a pokud tyto procesy
pracují na „špičkové úrovni“, cítíte se skvěle, plni života, mladí
mentálně, emočně a fyzicky.
Oba procesy jsou měřitelné a ovlivnitelné hladinou Hcy v krvi a
mohou být kdykoliv zlepšeny správnými živinami získanými stravou a
doplňky!

Normální je být zdravý!
Dr. Jitka Hořejšová
Anti-aging specialist
www.drhorejsova.eu
Listopad 23

  • Dr. Jitka Hořejšová: Jak si přidat i 20 let života ve vysoké kvalitě