Mezinárodní kongres zdraví, jedna z nejvýznamnějších celosvětových akcí

3. Mezinárodní kongres zdraví 2023 Praha sledovalo téměř 2000 diváků z 55 zemí světa, z toho 370 osobně. Na kongresu bylo zveřejněno více než 140 prezentací z oblasti TCIM (tradiční, komplementární a integrativní medicíny) i medicíny EBM (medicíny založené na důkazech). Záznam z kongresu je přístupný zdarma na www.mkz2023praha.cz až do roku 2025, kdy se uskuteční 4. ročník. Již zakladatel klinické medicíny Hippokrates, jehož přísahu ctí každý lékař, uvádí: „Jediným velkým lékařským uměním je vyléčit pacienta a je lhostejno, jakým způsobem se to podaří.“ Radioregenerace.cz, mediální partner kongresu, nabízí malé ohlédnutí ředitele Tomáše Pfeiffera za touto událostí, jejímž cílem bylo sloužit lidem.

Pražský kongres se zařadil mezi nejvýznamnější celosvětové akce
Ve dnech 15. - 17 září 2023 se uskutečnil 3. Mezinárodní kongres zdraví 2023 Praha.
Sledovalo jej téměř 2000 diváků z 55 zemí světa, z toho 370 osobně. Na kongresu bylo
zveřejněno více než 140 prezentací z oblasti TCIM (tradiční, komplementární a integrativní
medicíny) i medicíny EBM (medicíny založené na důkazech). Záznam z kongresu je
přístupný zdarma na www.mkz2023praha.cz až do roku 2025, kdy se uskuteční 4. ročník
kongresu.
CÍL KONGRESU – SLOUŽIT LIDEM
Mezinárodní kongres zdraví 2023 Praha se stal místem sdílení informací od odborníků z
celého světa pracujících v oblasti podpory zdraví a zdravotní péče. Propojil oblast
medicíny EBM (Evidence-Based Medicine) a TCIM (tradiční, komplementární a integrativní
medicíny). Do České republiky bylo přineseno mnoho relevantních a odborných informací,
vznikl prostor pro mezioborovou komunikaci. Nejde o nahrazování jednoho oboru druhým,
ale o vzájemnou spolupráci s ohledem na prospěch potřebných. Již zakladatel klinické
medicíny Hippokrates,jehož přísahu ctí každý lékař, uvádí: „Jediným velkým lékařským
uměním je vyléčit pacienta a je lhostejno, jakým způsobem se to podaří.“
„Medicína EBM i TCIM slouží lidem tam, kde je daný obor možno vhodně uplatnit pro
podporu zdraví, zlepšení kvality života, snižování nemocnosti a k lepší osvětě v oblasti
komplexní zdravotní péče. Společným cílem nás všech, kteří aktivně pracujeme v oblasti
tradiční, komplementární a integrativní medicíny, je přinést relevantní informace pro
širokou veřejnost a otevřít prostor pro dialog v odborných kruzích. Zdraví nezná hranic,
hledejme tedy, co nás spojuje,“ říká hlavní organizátor projektu, ředitel Institutu pro
TCIM, pan Tomáš Pfeiffer.
ČESKO VERSUS CIZINA
V zahraničí jsou obory TCIM přednášeny na řadě univerzit, užívány v léčebné praxi
v duchu usnesení Světové zdravotnické organizace, WHA, Rady Evropy, NATO a dalších,
které shodně doporučují výzkum a zařazení TCIM do národních zdravotních systémů.
Přezkumy studií účinnosti TCIM v uznávané celosvětové medicínské databázi Cochrane
ukázaly ve 24,8% pozitivní účinky nebo možné pozitivní účiny 12,4%, často s menšími
vedlejšími účinky léčby. (více viz:https://www.itcim.cz/srovnani-ucinnosti-a-
bezpecnosti-cam-a-mediciny-obecne)
Jako velmi významný a nezanedbatelný je brán fakt, že metody TCIM mají mnohem nižší
nákladovost než konvenční medicína. ( https://www.itcim.cz/cam-z-ekonomickeho-
hlediska-potencial-snizeni-nakladu-na-peci)
V prestižních medicínských databázích je více jak 18.000 studií RCT širokého spektra
oborů TCIM. Znamená to, že termín Evidence based dnes již neplatí pouze pro medicínu.
Medicíny je třeba si velmi vážit, cílem je nabídnout ke spolupráci to, co je prospěšné, není
to soutěž, ale společná věc. Vývoj jde neustále kupředu a na to je třeba brát zřetel i ve
zdravotnictví.
Hlavní téma – tím je svobodný přístup ke zdraví každého z nás ve svobodné společnosti.
ZAJÍMAVOSTI

Třídenního kongresu se zúčastnily osobnosti ze čtyř kontinentů. Probíhal prezenčně i
online, aby byl co nejvíce dostupný zájemcům po celém světě. K dispozici byly 3 paralelní
kongresové sály, z toho jeden online. V hlavním sálu probíhalo simultánní tlumočení do tří
jazyků češtiny, angličtiny a němčiny. Lidé mohli pokládat své dotazy přímo v sále i
prostřednictvím chatu. Vysílalo se ve Full HD kvalitě a záznam v sálech
1 a 2 ve 4K kvalitě obrazu. Na internetu je k dispozici virtuální podoba kongresu, také
online stánky s možností chatu s návštěvníky. Kongres byl nonprofitní, na přípravě se
podílelo mnoho dobrovolníků.
OHLASY Z CELÉHO SVĚTA
Byla to úžasná konference na špičkové úrovni, s přednáškami na vysoké vědecké nebo
odborné úrovni, které nám pomohou nasměrovat cestu. Prof. Dr. rer. nat. Katharina C.
Wirnitzer – Rakousko, sportovní vědkyně a docentka sportovní vědy a didaktiky
Děkujeme za velmi úspěšnou organizaci 3. světového kongresu zdraví 2023 Praha. Bylo
mi potěšením se zúčastnit a vést smysluplné hovory. Prof. Valdis Pirags, MD – Lotyšsko,
ředitel Mezinárodního institutu pro indická studia a profesor medicíny na Lotyšské
univerzitě
Bylo mi opravdu potěšením a ctí být součástí kongresu. Je těžké si představit, kolik práce
a úsilí jste vy a vás tým udělali. Váš institut je také velmi speciální místo a předpokládám,
že „jeskyně“ je světovým unikátem. Ralf Dissemond – Německo, německým státem
registrovaný CAM – praktik (alternativní lékař)
Rád bych vám všem vyjádřil svou vděčnost, obdiv a úctu k úžasnému kongresu, který jste
zorganizovali. Odvádíte skvělou práci v oblasti alternativní a doplňkové medicíny a jsme
vám za to vděčni. Prof. Dr. Bruno Renzi – Itálie, ředitel MCPHI – Mezinárodní Maharishiho
univerzita kompletního zdraví
Bezpečně jsem dorazil do Indie. Jsem vám a celému týmu opravdu vděčný. To byl zlom
v mé akademické kariéře. |Vaše spiritualita lidskost na mě udělaly opravdu velký dojem.
Hodně jsem se naučil, děkuji za příležitost komunikovat s učenými přednášejícími z
mnoha zemí.
Prof. Dr. Kuldeep Kumar Pandey, MD, PhD – Indie, Profesor a vedoucí katedry
Sangyaharan fakulty ájurvédy, Ústav lékařských věd, Banaras Hindu University
Těším se na naši spolupráci a budoucí společnou práci.
Nandu Goswami, MD, PhD, MME – Rakousko, vedoucí Oddělení fyziologie na Lékařské
univerzitě ve Štýrském Hradci
Oceňuji možnost zúčastnit se dialogu na toto nejdůležitější téma.
Sarah Lascano – USA, Ray Zen Energy, LLC
Děkuji za možnost on-line se účastnit tak velkolepé akce, jako byla vaše konference.
Vedle nesporné a skvělé odbornosti mě uchvátil hlavně srdcařský přístup všech
přednášejících, byli úžasní… Jejich 15 minut bylo pro ně jistě šibeničních a stresujících,
ale díky tomu plynula konference v rychlém sledu a bylo velmi živá a zábavná, i když bych
každého z nich dokázala poslouchat 2x déle -minimálně. Mgr. Vedralová, divák
Kongres postavil Prahu na roveň Londýna, Barcelony, Říma – kde proběhl ve dnech 20.-
23. září celosvětový kongres World Congress on Integrative Medicine and Health za
účasti lékařů a vědců z celého světa. Pan Tomáš Pfeiffer zde prezentoval svůj obor
Biotronika.

 • Mezinárodní kongres zdraví, jedna z nejvýznamnějších celosvětových akcí
 • Tomáš Pfeiffer: Mezinárodní kongres zdraví 2023
  Tomáš Pfeiffer: Mezinárodní kongres zdraví 2023
  Hledejme společné cesty. Takové je motto dalšího Mezinárodního kongresu zdraví, který připravuje duchovní otec, filozof, biotronik, ředitel profesní komory Sanátor - svaz biotroniků Josefa Zezulky, zakladatel a ředitel Institutu pro TCIM/CAM Tomáš Pfeiffer. Možná vás překvapí, že ono hledání společných cest se týká dvou, pro mnohé stále ještě proti sobě stojících pohledů na medicínu. Onu společnou cestu ke zdraví totiž budou hledat představitelé tzv. západní medicíny, kterou známe z ordinací, společně s předními zastánci tradiční komplementární medicíny - alternativní, kteří k léčbě využívají postupy donedávna ještě považované za "nevědecké". Více už rozhovor Richarda Pachmana s Tomášem Pfeifferem. Radioregenerace.cz je mediálním partnerem události.
  Tomáš Pfeiffer: Mezinárodní kongres zdraví 2023
 • Tomáš Pfeiffer: Mezinárodní kongres zdraví Praha 2023
  Tomáš Pfeiffer: Mezinárodní kongres zdraví Praha 2023
  Ústředním motivem letošního ročníku je motto: Úspěchy a současné trendy TCIM pro 21. století aneb Kulturní dědictví minulosti pro budoucnost. Pořádajícím je Institut pro TCIM/CAM, jehož ředitelem je Tomáš Pfeiffer. Přední světoví odborníci z oblastí TCIM i konvenční medicíny se podělí o své zkušenosti v oblasti zdravotní péče. Představí šíři možné holistické pomoci v oblasti zdravotní péče, kde se do péče o zdraví zapojuji i obory TCIM/CAM (tradiční komplementární, integrativní a alternativní medicíny.) V předsednictvu zasednou přední odborníci, vědci, profesoři řady světových universit. Chcete-li je blíže poznat, představí je ve zkratce duchovní otec kongresu Tomáš Pfeiffer.
  Tomáš Pfeiffer: Mezinárodní kongres zdraví Praha 2023
 • Tomáš Pfeiffer: Propojení různých směrů medicíny - MKZ 2023 Praha 1. díl
  Tomáš Pfeiffer: Propojení různých směrů medicíny - MKZ 2023 Praha 1. díl
  Zářijový Mezinárodní kongres zdraví se blíží, a proto vám nabídneme pohledy některých českých účastníků, představitelů tzv. západní, ale i tradiční komplementární medicíny, na metody sloužící ku prospěchu lidí mnohdy už přes 2000 let. V tomto dílu vás na kongres pozve ředitel Institutu pro TCIM, který kongres pořádá, biotronik Tomáš Pfeiffer, o čínské medicíně pohovoří MUDr. Ludmila Bendová - lékařka, lektorka a zakladatelka systematického vzdělávání terapeutů v tradiční čínské medicíně, zakladatelka 1. školy tradiční čínské medicíny (TČM), rehabilitační lékař MUDr. Petr Olšák vás nahlédnutím do možností akupunktury inspiruje při hledání pomoci pro vaše klouby a Mgr. Miloslava Rutová nabídne kineziologii One Brain pro děti s dyslexií a dalšími problémy.
  Tomáš Pfeiffer: Propojení různých směrů medicíny - MKZ 2023 Praha 1. díl