Bc. Anna Bartošová: Náš energetický systém, 2.díl - čakry

ČAKRA – v překladu ze sanskrtu znamená kolo, nebo disk. Představuje energetické centrum, kterým proudí naše životní energie a udržuje nás tak zdravou a živou bytostí.

Špatná funkce čakry, nebo její blokace negativně ovlivňuje naše fyzické i psychické zdraví.V takovém případě pak máme např. problém se sebevyjádřením v tomto světě, se vztahy, s penězi, s únavou, můžeme cítit celkovou životní nespokojenost, nebo přešlapovat na jednom místě neschopni se pohnout.

Na stav čaker mají vliv naše emoce, myšlenky, životní postoje. K blokaci čaker nejčastěji dochází vlivem strachu, stresu, napětí, bolestí a negativních vlivů prostředí, ve kterém se pohybujeme.

Při práci s jednotlivými čakrami zpracováváme i staré bolesti a traumata.

Čištění a harmonizace čaker nám pomáhá posílit fyzickou, dušení a emoční rovnováhu, která se pak manifestuje v našem životě dobrým zdravím, hojností a spokojeností. Odráží se to v naší sebelásce a zdravém sebevědomí, v harmonických vztazích, máme radost ze života, jsme schopni plnit si své sny, cíle. V lidském těle jsou desítky tisíc čaker. My se budeme věnovat 7 hlavním čakrám, které tvoří hlavní osu vedoucí od spodní části páteře až na temeno hlavy.

Video Bc. Anna Bartošová: Náš energetický systém, 2.díl - čakry
 • Bc. Anna Bartošová: Náš energetický systém, 2.díl - čakry
 • Bc. Anna Bartošová - Vnitřní holka - co je vnitřní dítě, 1. díl
  Bc. Anna Bartošová - Vnitřní holka - co je vnitřní dítě, 1. díl
  Vnitřní dítě je tou nejdůležitější bytostí v našem životě. Má velký vliv na naše zdraví, spokojenost, vztahy, na to, jak se cítíme a jak vnímáme svět a lidi kolem nás. Práce s vnitřním dítětem je především práce s emocemi a traumaty, které si častokrát neseme ještě ze svého dětství. Mnohé věci si vědomě nepamatujeme, protože v zájmu našeho přežití v bolestivých a nepříjemných situacích, jsme je zatlačili do podvědomí. Odtud ale ovlivňují naše současné chování, které ne vždy je v souladu s tím, co chceme a co si přejeme. Různé strachy, obavy a stres, kterými reagujeme na současné dění kolem nás, mohou být jen odrazem právě nevyřešených bolestí a traumat. Řešením je práce se svým vnitřním dítětem.
  Bc. Anna Bartošová - Vnitřní holka - co je vnitřní dítě, 1. díl
 • Bc. Anna Bartošová - Hezké dětství a zraněné vnitřní dítě, 2. díl
  Bc. Anna Bartošová - Hezké dětství a zraněné vnitřní dítě, 2. díl
  Možná v dospělosti neustále cítíte potřebu pochvaly od druhých za to, co a jak děláte a příliš vás trápí, když se vám takové maximální odezvy nedostává. Jak říká terapeutka Anna Bartošová, může za to vaše kdysi zraněné vnitřní dítě. Ptáte se, jak k takovému zranění dochází v případě, když vzpomínáte na své dětství jako na hezké období bez mráčků?
  Bc. Anna Bartošová - Hezké dětství a zraněné vnitřní dítě, 2. díl
 • Bc. Anna Bartošová: Proč si některé situace ze svého dětství nepamatujeme, 3. díl
  Bc. Anna Bartošová: Proč si některé situace ze svého dětství nepamatujeme, 3. díl
  Snažíme se zapomenout na některé špatnosti, ochránit se tím, ale z našeho podvědomí se nevytratí a mohou nám i v dospělosti škodit. Co dělat?
  Bc. Anna Bartošová: Proč si některé situace ze svého dětství nepamatujeme, 3. díl
 • Bc. Anna Bartošová: Spojení se svou vnitřní holkou, 4. díl
  Bc. Anna Bartošová: Spojení se svou vnitřní holkou, 4. díl
  Meditace - zahojit rány z dětství, pomoci svému vnitřnímu dítěti a tedy sobě.
  Bc. Anna Bartošová: Spojení se svou vnitřní holkou, 4. díl
 • Bc. Anna Bartošová: Technika Ty jako rodič, 5. díl
  Bc. Anna Bartošová: Technika Ty jako rodič, 5. díl
  Jak se chovat ke svému vnitřnímu dítěti, abychom byli šťastní.
  Bc. Anna Bartošová: Technika Ty jako rodič, 5. díl
 • Bc. Anna Bartošová: Náš energetický / čakrový systém 1. - úvod
  Bc. Anna Bartošová: Náš energetický / čakrový systém 1. - úvod
  Náš energetický, čili čakrový systém je dokonalá mapa, která nám umožňuje najít schůdné cesty k propojení sami se sebou, se svým tělem, myslí a duší, ke kontaktu se svým vnitřním Já, s energií Matky Země a Vesmíru a také k programům, které máme skryté v našem nevědomí. Pomáhá nám pochopit, co se nám v životě děje a zvládnout různé nástrahy, překážky a životní výzvy.
  Bc. Anna Bartošová: Náš energetický / čakrový systém 1. - úvod
 • Bc. Anna Bartošová: Náš energetický systém, 3.díl - 1. čakra
  Bc. Anna Bartošová: Náš energetický systém, 3.díl - 1. čakra
  První čakra energetického systému. Kde se nachází, jaká je její hlavní funkce, co způsobuje blokaci první čakry, jaké jsou projevy zavření, disharmonie, co dělat pro odblokování, otevření a jak se cítíme, je-li první čakra v harmonii? To vše v dalším díle našeho cyklu o energetickém systému, ve kterém vás terapeutka Anna Bartošová postupně seznámí s nejdůležitějšími čakrami a jejich významem pro život.
  Bc. Anna Bartošová: Náš energetický systém, 3.díl - 1. čakra
 • Bc. Anna Bartošová: Náš energetický systém, 4. díl - 2. čakra
  Bc. Anna Bartošová: Náš energetický systém, 4. díl - 2. čakra
  Druhá čakra energetického systému je centrem vztahů, původních emocí, sexuální energie a kreativity. Jaká tedy je hlavní funkce této čakry, jaké jsou projevy její harmonie a naopak disharmonie a jak podpořit její správnou funkci. To vše se dozvíte v dalším dílu našeho cyklu s terapeutkou Annou Bartošovou.
  Bc. Anna Bartošová: Náš energetický systém, 4. díl - 2. čakra
 • Bc. Anna Bartošová: Náš energetický systém, 5. díl - 3. čakra
  Bc. Anna Bartošová: Náš energetický systém, 5. díl - 3. čakra
  V další části cyklu nabídneme základní informace o 3. čakře, která představuje náš vztah k osobní moci, vůli, vitalitě, sebeúctě. S jakými orgány je spojená, jak se cítíme, je-li 3. čakra v harmonii a jaké jsou projevy její disharmonie. Chybět nebudou ani rady, jak podpořit její harmonickou funkci.
  Bc. Anna Bartošová: Náš energetický systém, 5. díl - 3. čakra
 • Bc. Anna Bartošová: Náš energetický systém, 6. díl - 4. čakra
  Bc. Anna Bartošová: Náš energetický systém, 6. díl - 4. čakra
  Cyklus radioregenerace.cz pokračuje základními informacemi tentokrát o 4. čakře, zvané srdeční, představující právo milovat. Ve videu opět uslyšíte s jakými orgány je spojená, jak se cítíme, je-li v harmonii, či naopak. Nechybí samozřejmě ani rady pro její zharmonizování k dosažení správné funkce.
  Bc. Anna Bartošová: Náš energetický systém, 6. díl - 4. čakra
 • Anna Bartošová: Náš energetický systém, 7. díl - 5. čakra
  Anna Bartošová: Náš energetický systém, 7. díl - 5. čakra
  5. čakra, zvaná také krční, představuje komunikaci, právo a umění mluvit, vyjadřovat se, vyjádřit slovem, hlasem i mimikou to, co cítíme, jací jsme, jak vnímáme sami sebe i své okolí. Schopnost dobře komunikovat patří k nejdůležitějším ...Vždyť na dobré komunikaci de facto stojí svět i kvalita a úspěšnost našeho života. Ve videu uslyšíte základní informace o této čakře, s jakými orgány je spojená, jaké jsou projevy její dobré i špatné funkce a co dělat pro její zharmonizování, abychom měli tolik potřebné dobré verbální schopnosti.
  Anna Bartošová: Náš energetický systém, 7. díl - 5. čakra
 • Bc. Anna Bartošová: Náš energetický systém, 8 díl - 6. čakra
  Bc. Anna Bartošová: Náš energetický systém, 8 díl - 6. čakra
  Centrum intuice, vnitřního vedení, nebo také čakra 3. oka, čelní, to je 6.čakra. Ve videu opět uslyšíte základní informace, s jakými orgány je spojená, jaké jsou projevy její harmonické funkce i jak se cítíme, pakliže je funkce v disharmonii. Chybět nebudou samozřejmě ani rady pro podporu její harmonizace.
  Bc. Anna Bartošová: Náš energetický systém, 8 díl - 6. čakra