Bc. Anna Bartošová - Vnitřní holka - co je vnitřní dítě, 1. díl

Vnitřní dítě je tou nejdůležitější bytostí v našem životě. Má velký vliv na naše zdraví, spokojenost, vztahy, na to, jak se cítíme a jak vnímáme svět a lidi kolem nás. Práce s vnitřním dítětem je především práce s emocemi a traumaty, které si častokrát neseme ještě ze svého dětství. Mnohé věci si vědomě nepamatujeme, protože v zájmu našeho přežití v bolestivých a nepříjemných situacích, jsme je zatlačili do podvědomí. Odtud ale ovlivňují naše současné chování, které ne vždy je v souladu s tím, co chceme a co si přejeme. Různé strachy, obavy a stres, kterými reagujeme na současné dění kolem nás, mohou být jen odrazem právě nevyřešených bolestí a traumat. Řešením je práce se svým vnitřním dítětem.

6 týdenní online kurz pro práci se svou vnitřní holkou najdete zde:
www.annabartosova.eu/vnitrni-holka/

Video Bc. Anna Bartošová - Vnitřní holka - co je vnitřní dítě, 1. díl
  • Bc. Anna Bartošová - Vnitřní holka - co je vnitřní dítě, 1. díl