Zuzana Maléřová a její Kartografie srdce

Poslechněte si vybrané kapitoly v podání např. B. Hrzánové nebo J. Kačera ze zatím nejnovější knihy úspěšné spisovatelky Zuzany Maléřové. Ve své Kartografii srdce mapuje mnohé hluboce prožité cesty Evropou i vlastním životem. Herečka a recenzentka Tereza Herz Pokorná mimo jiné napsala... její knihy nepatří k těm, které si čtenáři přečtou a odloží je do horních polic svých knihoven, nebo je darují dál. Naopak, vracejí se k nim. Jsou totiž měňavé. To podle toho, v jaké fázi života je člověk zrovna čte. Jako by promlouvaly pokaždé trošku jiným jazykem, hrály na jinou strunu našeho srdce, naší mysli. Říká se o nich, že otevírají srdce a hladí duši...

Nová kniha Zuzany Maléřové Kartografie srdce

Spisovatelka Zuzana Maléřová je již léta stálicí na našem literárním nebi. Má nemálo obdivovatelů, její knihy nepatří k těm, které si čtenáři přečtou a odloží je do horních polic svých knihoven, nebo je darují dál. Naopak, vracejí se k nim. Jsou totiž měňavé. To podle toho, v jaké fázi života je člověk zrovna čte. Jako by promlouvaly pokaždé trošku jiným jazykem, hrály na jinou strunu našeho srdce, naší mysli. Říká se o nich, že otevírají srdce a hladí duši. Zuzana Maléřová je majitelkou překrásných oči a obrovského daru dívat se do hloubky a nesmírně poeticky pak pojmenovat, co vidí. Vypráví nám příběhy, které se dotýkají podstaty lidského bytí, stávají se ukazateli na cestě životem. Její rukopis a síla sdělení jsou nezaměnitelné. Otázky, které klade svým literárním hrdinům, se dotýkají osudů nás všech a ač jdou mnohdy až na samou dřeň, balancují na ostří nože, neubližují, nýbrž vnášejí světlo tam, kde se pokouší vládnout tma, nebo třeba zapomnění. V jejích příbězích vždy potkáváme kus sebe, přestože vypovídají o životě zcela jiných, naprosto konkrétních lidí, ať již těch slavných, známých, či nám osobně neznámých. Já je nazývám: Herbáře lidských osudů.

Teď, v čerstvě vydané knize Kartografie srdce, by se na první pohled mohlo zdát, že je tomu jinak. Vévodí jí svět architektury, přírody, umění výtvarného i kulinářského. Ale není tomu tak. Zuzana Maléřová nás bere na toulky do různých konců světa spolu se svými nejbližšími, a tím se kniha stává také intimní výpovědí o ní samé. Je to kniha plná hluboké symboliky, moudra myslitelů dávnověku i současnosti. A samo sebou v ní má své místo humor, a autorčin nadhled v situacích bolavých.

Miluji Paříž a na straně 217 jsem se ocitla přesně v jejím centru, na místech, které tak důvěrně znám. Toulala jsem se všemi těmi klikatými uličkami i rozsáhlými bulváry, vzdala poctu Rodinovi, Monetovi, Picassovi a ostatním, nalila si sklenku Bordeaux a pustila píseň slavné Dalidy s Delonem „ Paroles, paroles“ (slova, jen slova), která zní z poslední stránky poutavého vyprávění právě o městě nad Seinou. Pak jsem musela chvilku počkat, než jsem se vydala zase do jiné energie, jinak zářící, avšak stejně krásné, vycházející z autorčina putování po řeckých ostrovech Santorini a Naxos. Například. Tím chci říci, že se nejedná o knihu, kterou přečteme jedním dechem, ale knihu, kterou si člověk rád vychutná po částech. Zatoulá se do svých vlastních vzpomínek. I já se vracela v čase, užívala si chvil dávno prožitých, opět zažívala situace, na které jsem zdánlivě již zapomněla. A potom jsem objevovala kraje neznámé, mohla se nadechnout atmosféry, kterou tam Zuzana Maléřová prožívala se svojí rodinou. Kartografie srdce je přesně tím, co její název, v tom nejintimnějším významu slova, zrcadlí. Je vyznáním těm nejbližším, vyznáním přírodě, architektuře dob minulých i té soudobé, umění všeho druhu, skvělému jídlu… barevnosti našeho světa.

                                                                              Tereza Herz Pokorná

V noblesní grafické úpravě Martina Utíkala knihu vydalo Nakladatelství ČAS.

„Když jsem chodil do základní školy, skoro každý druhý den mě soudružka učitelka posílala do kouta nebo za dveře. Opíral jsem hlavu o zeď a snil. Takový pocit mám pokaždé, když se mi dostane do rukou některá z knih Zuzany Maléřové. V této ,Odysee‘ mě jemně drží za ruku a vede do neznámého světa, a já s otevřenou pusou obdivuji tu krásu kolem. Jsou lidé, díky kterým je svět krásnější prostě proto, že tu jsou, a Zuzana je jedním z nich.“

Georges Agathonikiadis, režisér a scénárista

 

"Autorčin oduševnělý text nabízí přístup jak zcela osobní, tak souběžně i nadosobní. Mozaika jejích vzpomínek z různých zemí je chválou pestrosti a vzpourou proti stereotypům. Psát o cestách do světa není nijak snadné. O to cennější je, že spisovatelce se podařilo vytvořit originální vícevrstevný tvar vyznačující se zároveň uceleností. Jsme svědky autorčiny vnímavosti, přemýšlení i empatie. Zároveň i vztahu k nejbližším, s nimiž jsou mnohé cesty spojeny. Svým způsobem tak jde i o průhled do rodinné historie, a to na pozadí prožívaných dějů a situací.

V časech mého časopiseckého reportérství mi bylo kromě jiného dáno navštívit i různé země, o nichž jsem se pokoušel podávat svědectví. Jelikož jsem se dotyčného autorského oboru osobně dotkl, o to víc mě zaujal způsob, jak nám Zuzana Maléřová otevírá rozličné světové končiny svým privátním klíčem.

Úctu ve mně vzbuzuje i její přátelský přístup k poznávaným jevům a skutečnostem při jednotlivých cestách. Jde o výraz porozumění a souznění, nikoliv o povrchní a zašprajcovaný princip ,my a oni‘.

V názvu tohoto cestopisu, láskopisu, rodinopisu, zážitkopisu, kulturopisu i dějepisu se nachází ikonické slovo SRDCE. Jsem přesvědčen, že nejsem zdaleka jediný, kdo po dočtení ocenil, že autorka nám to zmíněné srdce nabídla na dlani."

Rudolf Křesťan

  • Zuzana Maléřová a její Kartografie srdce
  • Zuzana Maléřová a její Kartografie srdce
  • Zuzana Maléřová a její Kartografie srdce
  • Zuzana Maléřová a její Kartografie srdce
    Zuzana Maléřová a její Kartografie srdce
    Zatím nejnovější kniha úspěšné spisovatelky Zuzany Maléřové, mapující mnohé její hluboce prožité cesty Evropou i vlastním životem. Herečka a recenzentka Tereza Herz Pokorná mimo jiné napsala... její knihy nepatří k těm, které si čtenáři přečtou a odloží je do horních polic svých knihoven... nebo je darují dál. Naopak, vracejí se k nim. Jsou totiž měňavé. To podle toho, v jaké fázi života je člověk zrovna čte. Jako by promlouvaly pokaždé trošku jiným jazykem, hrály na jinou strunu našeho srdce, naší mysli. Říká se o nich, že otevírají srdce a hladí duši.
    Zuzana Maléřová a její Kartografie srdce