Výstava NG Petr Brandl: Příběh bohéma

Národní galerie Praha zahájila 20. října ve Valdštejnské jízdárně výstavu jednoho z nejvýznamnějších českých barokních umělců – Petra Brandla, geniálního malíře, ale také věčného dlužníka, nevěrného manžela, marnotratníka, velkého gurmána a … vězně. Výstava čítající 64 převážně velkoformátových autorových maleb poprvé představuje také díla nově objevená, či dosud nevystavená jako jsou Křest Kristův, Vize sv. Anny nebo Vlastní podobizna zvaná Vídeňská, ale především provádí návštěvníky bohatým životním příběhem Petra Brandla.

  • Výstava NG Petr Brandl: Příběh bohéma