Vlastimil Harapes - 75 - blahopřejeme

Virtuální výstava fotografií z inscenací baletů Národního divadla s Vlastimilem Harapesem (z achivu ND).

Vlastimil Harapes = balet. Stal se synonymem baletu a legendou díky svému tanečnímu mistrovství, fyzickým předpokladům, ale i díky velkému charisma, zvláštní radostnosti i skutečnému, nehranému prožitku, kterým prozářil a povýšil všechny své role. 
Po absolutoriu na Taneční konzervatoři v Praze tančil během let 1971 - 1990 na prknech ND stěžejní role prakticky ve všech titulech. Absolvoval stáž v Choreografickém učilišti A. J. Vaganovové v Petrohradě (1968). V letech 1987–1989 byl sólistou a šéfem baletu Laterny magiky. 
Byl stálým hostem Oper am Rhein v Düsseldorfu (Labutí jezero, Orfeus, Kalevala, Duch růže, Sfinx aj.). Hostoval ve Frankfurtu, ve Skotském královském baletu, v římské Akademii tance i Opeře, v Tokyo City Ballet, ve Francii, Belgii, Holandsku, Rakousku, Finsku, Španělsku, Švýcarsku, Řecku, na Kubě, v Austrálii i v dalších zemích.
Na ukončenou taneční kariéru v roce 1990 pak zcela logicky navázalo jmenování do funkce šéfa Baletu ND, který úspěšně vedl až do roku 2002 a ke spolupráci získal např. i choreografa Jiřího Kyliána. 
V Národním divadle se podílel na choreografii a režii baletu Popelka (1994), Labutí jezero (1996), Někdo to rád... (1994) a Mauglí (1996). Je spoluautorem libreta dětského baletu Broučci (1992). Působil i jako baletní mistr Baletu ND (do 31. 7. 2009), Státního divadla v Košicích a byl hostujícím pedagogem na Akademii tance v Římě.
V roce 1998 získal čestné členství a čestný řád Ruské akademie uměnovědné a hudební interpretace, v roce 2000 mu Evropská unie umění udělila Evropskou cenu G. Mahlera za baletní výkony. Cenu Thálie 2011 získal za celoživotní taneční mistrovství,v roce 2016 byl uveden do Síně slávy Národního divadla.
 
Renata Sabongui, dlouholetá spolupracovnice Vlastimila Harapese, říká:
 
 • Giselle - 19.12.1969, Marta Drottnerová (Giselle), Vlastimil Harapes (Vévoda Albert)
Foto: Pavel Horník
 • Angara - 24.04.1986, Vlastimil Harapes (Viktor)
Foto: Oldřich Pernica
 • Bachčisarajská fontána - 30.11.1978 (Marta Drottnerová, Vlastimil Harapes)
Foto: Jaromír Svoboda
 • Baletní koncert - 27.01.1984 (Vlastimil Harapes)
Foto: Oldřich Pernica
 • Čas člověka - 05.05.1980 (Vlastimil Harapes)
Foto: Jaromír Svoboda
 • Čas člověka - 05.05.1980 (Vlastimil Harapes)
Foto: Jaromír Svoboda
 • Doktor Faust - 26.05.1977, Vlastimil Harapes (Faust), Hana Vláčilová (Markéta)
Foto: Jaromír Svoboda
 • Don Quijote - 19.12.1986, Vlastimil Harapes (Basil), Miroslava Pešíková (Kitri)
Foto: Oldřich Pernica
 • Faust a Markéta (TV film, r. 1973); baletní sólo: Vlastimil Harapes
 • Giselle - 19.12.1969, Anetta Voleská (Giselle), Vlastimil Harapes (Vévoda Albert)
Foto: Jaromír Svoboda
 • Kamenný kvítek - 09.04.1981, Miroslava Pešíková (Paní měděné hory), Vlastimil Harapes (Danila)
Foto: Jaromír Svoboda
 • Kůra, Miroslav při práci na baletním sále s Vlastimilem Harapesem a Janou Kůrovou, 1976 (SOP)
Foto: Monika Kořínková
 • Labutí jezero - 12.11.1971, Marta Drottnerová (Odetta), Vlastimil Harapes (Princ)
 • Labutí jezero - 12.11.1971, Vlastimil Harapes (Princ)
Foto: Karel Štoll
 • Labutí jezero - 12.11.1971, Vlastimil Harapes (Princ), Marta Drottnerová (Odetta)
Foto: Jaromír Svoboda
 • Labyrint - 18.04.1985, Hana Vláčilová (Žena s pardálí kožešinou), Vlastimil Harapes (Alighieri)
Foto: Oldřich Pernica
 • Macbeth - 06.12.1984, Vlastimil Harapes (Macbeth)
Foto: Oldřich Pernica
 • Návraty ke krásám - 12.04.1979 (Marta Drottnerová, Vlastimil Harapes)
Foto: Martin Poš
 • Návraty ke krásám - 12.04.1979 (Vlastimil Harapes)
Foto: Martin Poš
 • Paquita - 05.12.1974 (Vlastimil Harapes)
Foto: Jaromír Svoboda
 • Paquita - 05.12.1974 (Vlastimil Harapes)
Foto: Jaromír Svoboda
 • Romeo a Julie - 18.01.1998 (Vlastimil Harapes)
Foto: Hana Smejkalová
 • Romeo a Julie - 18.06.1971, Vlastimil Harapes (Romeo)
Foto: Jaromír Svoboda
 • Romeo a Julie - 18.06.1971, Anetta Voleská (Julie), Vlastimil Harapes (Romeo)
Foto: Jaromír Svoboda
 • Spartakus - 20.05.1976 (Hana Vláčilová, Vlastimil Harapes)
Foto: Jaromír Svoboda
 • Spartakus - 20.05.1976, Hana Vláčilová (Frygie), Vlastimil Harapes (Spartakus)
Foto: Jaromír Svoboda
 • Spartakus - 20.05.1976, Vlastimil Harapes (Spartakus)
Foto: Jaromír Svoboda
 • Svěcení jara - 13.05.1972, Astrid Štúrová (Žena), Vlastimil Harapes (Muž)
Foto: Jaromír Svoboda
 • Šípková Růženka - 20.12.1973, Vlastimil Harapes (Princ), Marta Drottnerová (Růženka)
Foto: Jaromír Svoboda
 • Radúz a Mahulena - 29.01.1976 (Vlastimil Harapes)
Foto: Jaromír Svoboda
 • Vášeň - 29.01.1976 (Vlastimil Harapes, Marta Drottnerová)
Foto: Pavel Horník