Virtuální výstava Národní galerie Praha "Staří mistři II."

Sbírková expozice Staří mistři II. ve Šternberském paláci navazuje na expozici Staří mistři nacházející se ve Schwarzenberském paláci. Obě se vzájemně doplňují tak, aby utvořily jeden celek, a zároveň představují skvostná umělecká díla v různých souvislostech.

Nová expozice ve Šternberském paláci navazuje na historickou tradici prezentace mistrovských děl v tomto objektu, v němž sídlila v letech 1811⁠–⁠1871 Společnost vlasteneckých přátel umění, předchůdkyně dnešní Národní galerie Praha. Díla jsou tentokrát vystavena v kontextu uměleckých center a jejich vzájemného prolínání. Staří mistři II představují to nejlepší z unikátních fondů NGP a jejich partnerů. Představena je zcela výjimečná kolekce italské malby 14. a 15. století, která byla z větší části shromážděna Františkem Ferdinandem d´Este. Tato sbírka je nejpočetnějším souborem tzv. italských primitivů dochovaná mimo vlastní území Itálie a umožňuje sledovat uměleckou tvorbu v italských městech Sieně, Florencii, Benátkách či Padově.

Na fond raného italského umění navazuje instalace renesančního a barokního malířství (Alessandro Allori, Jacopo Bassano, Luca Giordano). Zastoupeny jsou mimořádné soubory nizozemského, vlámského a holandského malířství z období 15.⁠–⁠18. století, přičemž hlavní pozornost je věnována umělecké produkci Antverp, Amsterdamu, Utrechtu a Leydenu (Herri met de Bles, Pieter II. Brueghel, Peter Paul Rubens, Anthony van Dyck, Rachel Ruysch, Gerard Ter Borch, Nicolaes Eliasz. Pickenoy).

Vzácným kouskem je oltář s Ukřižováním od Hanse Raphona. Jedná se o jediný, v úplnosti zachovaný retábl s Pašijemi Krista v tuzemských veřejných sbírkách. Uměleckou tvorbu střední Evropy reprezentuje soubor norimberského malířství a dále vybraná solitérní díla vzniklá na území současného Německa, zejména v důležité obchodní a umělecké oblasti Porýní, a to z období 15.⁠–⁠18. století (Hans Baldung Grien, Hans Dürer). V expozici se též nachází umělecká produkce německých a rakouských zemí, jež vznikala v průběhu 17. a 18. století (Georg Flegel, Paul Troger, Johann Carl Loth, Johann Michael Rottmayr). Menší soubor francouzského a španělského umění 17. a 18. století vyniká významem a kvalitou vystavených solitérních děl (Charles Mellin, Pierre Mignard, Bartolomé Esteban Murillo).

Video Virtuální výstava Národní galerie Praha "Staří mistři II."
 • Johann Michael Rottmayr: Smrt Senekova
 • Jihonizozemský malíř: Podobizna muže s karafiátem
 • Pietro Lorenzetti: 
Sv. mučedník
 • Pietro Lorenzetti: Sv. Antonín Poustevník
 • Nicolaes Eliasz Pickenoy: Portrét patnáctileté dívky
 • Pieter II. Brueghel: Klanění tří králů
 • Gerard Ter Borch: Geertruida Marienburg
 • Gerard Ter Borch: Willem Marienburg II.
 • Nicolaes Gillis: Zátiší na stole
 • Pierre Mignard: Podobizna mladého muže 
 • Cornelis Saftleven: Alegorie se zvířaty
 • Hans Baldung Grien: Stětí sv. Doroty
 • Giovanni Batista Pittoni: Bakchus a Ariadna
 • Giovanni Batista Pittoni: Obětování Polyxeny
 • Lorenzo Monaco: Oplakávání Krista
 • Mistr z Koudenwater: Panna Marie (nebo Světice s hruškou)