Věra Jičínská 16/04/23 – 10/09/23

Nahlédněme společně do prostor Galerie moderního umění v Hradci Králové a poznejme tvorbu slavné představitelky české moderny, která oslovila svět, ale u nás ji příliš neznáme.

Výstava Věry Jičínské přibližuje stěžejní aspekty tvorby této neprávem opomíjené osobnosti českého moderního umění. Na základě výběru obrazů, pastelů, kreseb, grafik, ale i málo známých fotografií, vykresluje vývoj autorčina díla v meziválečném období, kdy studovala, pracovala či vystavovala v Brně, Mnichově, Praze, Paříži, Bretani, Pětikostelí nebo Dobrušce. Připomíná ale také její práci na poli užitého umění, jemuž se věnovala po druhé světové válce.

Jičínská naplňovala řadu atributů moderní ženy: vzepřela se otcovské autoritě, když odešla studovat a pracovat do světa; budovala si finanční nezávislost, kouřila, cestovala, krátkými vlasy demonstrovala svobodu a nezávislost. Byla flanérkou moderního velkoměsta a svou pozorovatelskou vášeň ve 30. letech završila novinovými a časopiseckými články i extenzivní fotografickou dokumentací okolního světa. Podobně jako její generační souputnice byla však rodinou, společností i kritikou opakovaně upomínána, že životní role ženy souvisí v první řadě s mateřstvím a že právě s ním je spojena také legitimizace ženského umění. Tomuto předsudečnému názoru vzdorovala tvrdošíjným studiem a metamorfováním kubismu, purismu a neoklasicismu, hledáním témat, která do té doby představovala mužskou doménu (včetně senzuální malby ženských aktů), dále výpravami za „exotikou“, expresivním gestem či abstrahováním viděné skutečnosti. V neposlední řadě také odvážným rozhodnutím vydat se ve svých 50 letech na neprozkoumanou cestu designérky.

 • Věra Jičínská, Autoportrét s cigaretou, 1926, pastel, papír, 51 × 38 cm, © Vlastivědné muzeum Dobruška
 • Věra Jičínská, Lydia Wisiak – portrét, 1926–1927, uhel, rudka, papír, 44,5 × 37,5 cm, Vlastivědné muzeum Dobruška
 • Věra Jičínská, Odraz, 1936, olej, plátno, 78 × 98 cm, Vlastivědné muzeum Dobruška
 • Věra Jičínská, Pařížské střechy, 1923–1924, olej, plátno, 50,5 × 61 cm, © Vlastivědné muzeum Dobruška
 • Věra Jičínská, Pohled z mého pařížského ateliéru, 1927, olej, plátno, 72,5 × 58 cm, Vlastivědné muzeum Dobruška.
 • Věra Jičínská, Portrét tanečnice Lydie Wisiak, 1930, olej, plátno, 61 × 81,5 cm, Vlastivědné muzeum Dobruška
 • Věra Jičínská 16/04/23 – 10/09/23
 • Věra Jičínská 16/04/23 – 10/09/23
 • Věra Jičínská 16/04/23 – 10/09/23
 • Věra Jičínská 16/04/23 – 10/09/23
 • Věra Jičínská 16/04/23 – 10/09/23
 • Věra Jičínská 16/04/23 – 10/09/23
 • Věra Jičínská 16/04/23 – 10/09/23
 • Věra Jičínská 16/04/23 – 10/09/23
 • Věra Jičínská 16/04/23 – 10/09/23
 • Věra Jičínská 16/04/23 – 10/09/23
 • Věra Jičínská 16/04/23 – 10/09/23
 • Věra Jičínská 16/04/23 – 10/09/23