TRANSFORMACE - VÝSTAVA OBRAZŮ AK. MALÍŘKY INGRID GLASEROVÉ V PRAŽSKÉ PÍSECKÉ BRÁNĚ POTRVÁ DO 1. 4.

Patronkou výstavy je Dr. Jitka Hořejšová.

Ak. malířka Ingrid Glaserová :
"Výstava TRANSFORMACE je zamyšlením nad světovou strukturální změnou neboli transformaci, což vnímám jako přeměnu do jiných vibračních frekvencí. Tyto frekvence budou ovlivňovat sféru hmoty, i sféru duchovní. Styl malby zachycuje pavoučí sít nazývanou Matrix. Čáry spojené jako rozhozená sít, jsou pomyslné spojnice, které se setkávají a protínají a pokouší se zhmotnit do postav, zvířat i prostředí, v kterém se právě nacházíme a potkáváme. Ve svých obrazech používám převážně kombinovanou techniku, olejomalby, pastelu a tmelu. Je to uzavřené kompaktní stadium odhmotněné hmoty. Otvíráme se něčemu novému, méně skutečnému než známe. Je to doba střetu starého s novým, přerodu do jiné dimenze vnímání, děje se to s námi a automaticky. Žijeme ve Vesmíru, který je dynamický a jsme jeho nedílnou součástí. Nejsme v tomto procesu sami."
  • TRANSFORMACE - VÝSTAVA OBRAZŮ AK. MALÍŘKY INGRID GLASEROVÉ V PRAŽSKÉ PÍSECKÉ BRÁNĚ POTRVÁ DO 1. 4.