prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.

kategorie.zde:

psycholog a psychoterapeut

  •  vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
  •  pracoval jako klinický psycholog a psychoterapeut v Psychiatrickém centru Praha a na klinice ESET
  •  působí na Katedře psychologie Filozofické fakulty UK a na DAMU
  •  zabývá se psychoterapií, psychologií umění a diagnostikou dospělých