Michaela Bartoňová

kategorie.zde:

Výtvarnice – vizual art: malba, kresba, digitální umění, ilustrace, design loutek a realizace, scenografie, živá malba na iPaduPro na scéně divadla.

Autorka improvizovaných maleb, které doprovázejí živě koncerty ambientní nebo jazzové hudby. V divadle hraje, maluje, píše příběhy a taky je vypráví. Ředitelka divadla Tineola, autorka 8 loutkových her a 4 multimediálních.  Příležitostně učí intuitivní malbu a výrobu loutek.

Michaela je kreativní člověk, který musí tvořit v každém prostředí, kdykoliv a různými způsoby. Její tvorba je křižovatkou několika uměleckých žánrů, které se protínají, setkávají a navzájem se ovlivňují.  V poslední době se zabývá hlavně kresbou a malbou na iPadu. Je to výraz velmi současný a srozumitelný celému světu. A i tady se v její práci objevuje stejný pohled na svět, tak jak ho cítí a interpretuje: je to prostor pro fantazii, intuitivní malbu, humor a hledání nových cest. A také kombinování neobvyklých materiálů a forem. Snaží se pracovat s imaginací diváka a přitom mu stále nechává prostor pro vlastní asociace.

Její práce můžete vidět na:
www.michaelabartonova.cz
www.tineola.cz
www.drawinginmotion.com
www.youtube.com