Mgr. Zdeněk Vilímek

kategorie.zde:

Speciální pedagog se zaměřením na mentální a kombinovaná postižení, působil jako asistent, pedagog, muzikoterapeut, metodik a vedoucí projektů v pedagogické a sociální oblasti.

Aktuálně studuje doktorský studijní program na Univerzitě Palackého v Olomouci (Ústav speciálněpedagogických studií) a věnuje se výzkumu účinků vibroakustické terapie na svalové napětí, autonomní nervový systém a stres u osob se specifickými potřebami. S přítelem a kolegou Petrem Švarcem vyvinuli regenerační vibrační lůžko VIBROBED.

Jako lektor se zaměřuje na akce pro děti a dospělé – hudebně-dramatické pásmo S hudbou a pohádkou kolem světa, výuka hry na hudební dechový nástroj didgeridoo (workshopy a CD I.+II.), integrativní muzikoterapeutické postupy pro pedagogy a sociální pracovníky, firemní akce - teambuilding, komunikační a sociální dovednosti, firewalking, kořeny leadershipu.

Jako hudebník hraje sólově (kytara, didgeridoo, basa, djembe, zpěv) a s přáteli v kapelách MOJA, THE AUTISTIC FIELD a DRUMMIDOO. V poslední době se věnuje také mluvenému slovu – pohádky, příběhy, povídky.

info:

www.zdenek-vilimek.cz