MUDr. Jan Cimický, CSc.: Bdělý řízený sen (relaxační technika) 1.

Relaxační technika pro osoby s poruchou spánku s hudbou Pavla Drešera.

  • MUDr. Jan Cimický, CSc.: Bdělý řízený sen (relaxační technika) 1.