Mezinárodní kongres zdraví 2023 15. - 17. 9.

15. až 17. září se stane Praha světovým centrem tradiční, komplementární, integrativní a alternativní medicíny (TCIM/CAM). Na kongres zve a některé členy předsednictva, významné odborníky, představuje Tomáš Pfeiffer.

Mezinárodní kongres zdraví 2023 15. - 17. 9.

Mezinárodní kongres zdraví 15. až 17. září 2023 v Praze

www.mkz2023praha.cz

Ústředním motivem letošního ročníku je motto: Úspěchy a současné trendy TCIM pro 21. století aneb Kulturní dědictví minulosti pro budoucnost. Pořádajícím je Institut pro TCIM/CAM, jehož ředitelem je Tomáš Pfeiffer.

Přední světoví odborníci z oblastí TCIM i konvenční medicíny se podělí o své zkušenosti v oblasti zdravotní péče. Představí šíři možné holistické pomoci v oblasti zdravotní péče, kde se do péče o zdraví zapojuji i obory TCIM/CAM (tradiční komplementární, integrativní a alternativní medicíny.)

Unikátní projekt je otevřen široké veřejnosti, můžete se zdarma přihlásit jako divák. Pokud pracujete v oblasti zdravotní péče, můžete se zúčastnit jako prezentující osobně nebo online.

Příjem přihlášek a abstraktů je otevřen ( www.mkz2023praha.cz/prihlaska) Kongres také nabízí možnost vystavovat ve virtuálních stáncích – kde lze nabídnout užitečné informace, materiály, produkty směřující ke kvalitnějšímu životu. Mezinárodní kongres zdraví 2023 Praha dává tak jedinečnou příležitost navázání spolupráce všech oborů TCIM a standardní medicíny a prezentace před domácím i mezinárodním publikem.

Všichni jste srdečně zváni.

  • Tomáš Pfeiffer: Mezinárodní kongres zdraví 2023
   Tomáš Pfeiffer: Mezinárodní kongres zdraví 2023
   Hledejme společné cesty. Takové je motto dalšího Mezinárodního kongresu zdraví, který připravuje duchovní otec, filozof, biotronik, ředitel profesní komory Sanátor - svaz biotroniků Josefa Zezulky, zakladatel a ředitel Institutu pro TCIM/CAM Tomáš Pfeiffer. Možná vás překvapí, že ono hledání společných cest se týká dvou, pro mnohé stále ještě proti sobě stojících pohledů na medicínu. Onu společnou cestu ke zdraví totiž budou hledat představitelé tzv. západní medicíny, kterou známe z ordinací, společně s předními zastánci tradiční komplementární medicíny - alternativní, kteří k léčbě využívají postupy donedávna ještě považované za "nevědecké". Více už rozhovor Richarda Pachmana s Tomášem Pfeifferem. Radioregenerace.cz je mediálním partnerem události.
   Tomáš Pfeiffer: Mezinárodní kongres zdraví 2023