Mezinárodní kongres zdraví 2023 15. - 17. 9.

15. až 17. září se stane Praha světovým centrem tradiční, komplementární, integrativní a alternativní medicíny (TCIM/CAM).

Mezinárodní kongres zdraví 15. až 17. září 2023 v Praze

www.mkz2023praha.cz

Ústředním motivem letošního ročníku je motto:
Úspěchy a současné trendy TCIM pro 21. století aneb Kulturní dědictví
minulosti pro budoucnost. Pořádajícím je Institut pro TCIM/CAM, jehož ředitelem
je Tomáš Pfeiffer.


Přední světoví odborníci z oblastí TCIM i konvenční medicíny se podělí o své
zkušenosti v oblasti zdravotní péče. Představí šíři možné holistické pomoci
v oblasti zdravotní péče, kde se do péče o zdraví zapojuji i obory TCIM/CAM
(tradiční komplementární, integrativní a alternativní medicíny.)

Unikátní projekt je otevřen široké veřejnosti, můžete se zdarma přihlásit jako
divák. Pokud pracujete v oblasti zdravotní péče, můžete se zúčastnit jako
prezentující osobně nebo online.
Příjem přihlášek a abstraktů je otevřen ( www.mkz2023praha.cz/prihlaska)
Kongres také nabízí možnost vystavovat ve virtuálních stáncích – kde lze
nabídnout užitečné informace, materiály, produkty směřující ke kvalitnějšímu životu.
Mezinárodní kongres zdraví 2023 Praha dává tak jedinečnou příležitost navázání
spolupráce všech oborů TCIM a standardní medicíny a prezentace před domácím
i mezinárodním publikem.
Všichni jste srdečně zváni.

  • Mezinárodní kongres zdraví 2023 15. - 17. 9.