Konference o zdraví "Je čas začít spolupracovat", 20. 6. 24 od 9:30 - 13:00 hod.

Konference o zdraví "Je čas začít spolupracovat", 20. 6. 24 od 9:30 - 13:00 hod. v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Strategický rámec Zdraví 2030 poukazuje na velmi nízkou zdravotní gramotnost a vysokou chronickou nemocnost české populace. Oba faktory přispívají významnou měrou k obrovské nákladovosti našeho systému zdravotnictví.

Cílem konference je nastolit spolupráci mezi lékařskou veřejností a praktikujícími jiných oborů. Přednášející představí zahraniční modely spolupráce, své zkušenosti se zahraniční institucionální podporou a praxí, v neposlední řadě i představí různé obory, ve kterých praktikují.

Výstupy z konference by měly podnítit institucionální spolupráci a případné legislativní návrhy v tomto směru.

Konference bude přenášena online – sledovat ji můžete zde:

https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=328