Čtení z knihy "Hledání mateřského stromu" 3. 11. v Městské knihovně v Praze

Kniha S. Simardové "Hledání mateřského stromu" - o netušené symbióze stromů a hub, o vzájemné podpoře a pomoci, popírající na základě vědeckých výzkumů známé úsloví, že v přírodě přežije ten silnější. Příroda je moudřejší, než tušíme, a dává nám ponaučení a inspiraci. Nejen na čtení z knihy zve do Městské knihovny v Praze 3. 11. 2022 od 17 hodin výtvarnice a divadelnice Michaela Bartoňová.

Video Čtení z knihy "Hledání mateřského stromu" 3. 11. v Městské knihovně v Praze
  • Čtení z knihy "Hledání mateřského stromu" 3. 11. v Městské knihovně v Praze