Akademický malíř Jan Tichý

Virtuální výstava obrazů inspirovaných Hrabalovým Kerskem a originálního porcelánu.

Akademický malíř Jan Tichý (1962) se v současné generaci českých umělců prosazuje originalitou výtvarného projevu. Svou krajinářskou tvorbou, v níž se vědomě hlásí k odkazu Václava Radimského, se důstojně přibližuje impresionistům 2. pol. 19. století. 

Jan Tichý maluje zejména lužní lesy a tůně v okolí rodného Velkého Oseka. Předností jeho krajin je navození fascinující hloubky, docílené mistrovským zacházením s barvami a bravurně zvládnutou technikou. Mnohostranně nadaný umělec se v mládí rozhodoval mezi studiem architektury a výtvarným uměním. Zvolil si malbu, architektura však zůstává jeho významným podnětem.

Jednotlivým stavebním prvkům vdechuje život tónováním a nevšední kompozicí. Svým dvěma základním inspiracím zůstává Tichý věrný. Rozvíjí citová témata, která mají základ v hloubi jeho duše, propracovává je, obměňuje barevnými valéry a úhlem pohledu.

Video Akademický malíř Jan Tichý
 • Bažina
 • Bezedná krajina
 • Černý les
 • Červenec
 • Den přichází
 • Moře
 • Motýl
 • Na břehu żeky Rýn
 • Okrouhlik
 • Pocta hudbě Gustava Mahlera
 • Jan Tichý - porcelán
 • Jan Tichý - porcelán
 • Jan Tichý - porcelán
 • Jan Tichý - porcelán
 • Jan Tichý - porcelán
 • Jan Tichý - porcelán