Jan Cimický (MUDr., CSc.)

Narodil se 23. února 1948 v Praze. Roku 1972 dokončil studia na Fakultě všeobecného lékařství University Karlovy v Praze, o pět let později obhájil doktorát na universitě v Paříži a stal se jejím zahraničním asistentem, v roce 1983 pak obhájil kandidátskou práci na lékařské fakultě v Praze. Po promoci, od roku 1972 působil v Psychiatrické léčebně v Bohnicích, od roku 1981 do roku 1996 jako primář. V témže roce otevřel Centrum duševní pohody Modrá laguna, kde působí dodnes. Odborně se věnuje především psychiatrické rehabilitaci, relaxačním technikám a od roku 1987 používá v terapii i akupunkturu ( absolvent jednoho z prvních kurzu MUDr. Barešové). Z lékařské praxe psychiatra čerpají jeho četné prozaické příběhy, nejednou motivované detektivní zápletkou, mimo jiné Případy doktora Dvořáka , Klíč k pachateli, Křižovatky, 2 x v Paříži, Anonym, Vražda na ostrově a další. Za romány „Dívka z přehrady“, „Oddychový čas“ a „Vražedná past“ mu byly uděleny Ceny Jiřího Marka. Je čestným předsedou České sekce Světové asociace autorů detektivní literatury. Příběh Klíč k pachateli vyšel ve francouzském překladu v nakladatelství Miroire v Lille a tři z jeho novel se staly podkladem televizních inscenací.Velkou čtenářskou pozornost vzbudily mimo jiné romány Oběti života, Útěk do klece, Cizí světy, Mansarda v podkroví či Srdce a skalpel. Zájem čtenářů vzbudil cestopis po Číně Nefritový drak a biografická sága o osudech jeho předků Nekonečná pouť.Román „Jeřabiny z Hangzhou“ vyšly v Číně. Na jeho autorském kontě je v současné době stovka prozaických knih a řada populárních odborných publikací. Posluchači rozhlasu ho znají z řady pravidelných pořadů, především noční Mikrofórum, dříve i Rádio na polštář, diváci televize si vzpomínají na  poradnu Co mám dělat, když… Z francouzštiny přeložil řadu próz a hlavně divadelních her (Annouilh,Thomas, Giudicelli, Romains, které jsou v realisovány různými divadelními soubory. Z francouzské poezie překládal především Préverta, Marcenaca a Géraldyho. Jeho vlastní verše vyšly v pěti sbírkách (Psychoterapie slov, Stopami dláždění, Lásko šílená, Rákosová flétna a Pro tebe, má lásko…) Jan Cimický také vydal několik psychiatricky zaměřených publikací pro širokou veřejnost (Neznáme my se odněkud, Našinec v ohrožení, Psychiatr v kapse a Minimum o stresu ), poutavě zpracoval i napínavé líčení literatury faktu (Atentáty na de Gaulla) a vydal i půvabnou knížku vzpomínání na klukovská léta (Jak se z básníka stává psychiatr a naopak ).Velký úspěch slavily jeho relaxační kazety, které vydal s Daliborem Jandou (Harmonie zvěrokruhu a Keltský rok), za něž získal dvě „ Zlaté desky“ i spolupráce s Pavlem Drešerem ( Relaxace I-IV).

Martin Kratochvíl

Hudebník a podnikatel Martin Kratochvíl začal produkovat filmy po osudovém očarování vysokým Himálajem a asijskou kulturou až začátkem devadesátých let. Od té doby natočil přes 70 dokumentů, v převážné většině uvedených v ČT. Vzpomeňme seriály České himálájské dobrodružství, Prolínání světů a celou řadu dokumentů z expedic do vysokých hor. Jeho zájem se od adrenalinových podniků brzy přesouvá ke sféře kultury, rituálů a náboženství. S Tomášem Halíkem natáčí osmnáctidílné Prolínání světů, mapující stěžejní životní rituály v asijských náboženstvích. Seriál Bohové a proroci je vlastně volným pokračováním „Prolínání“. Akcentuje pozemské životy protagonistů velkých asijských náboženství a snaží se najít ty momenty v jejich životech, které vedly k univerzalitě jejich věrouk. Kratochvíl je autorem scénáře, kameramanem i hudebním skladatelem.


Richard Pachman


Spisovatel, výtvarník a hudebník. Napsal 7 knih: autobiografie Jak chutná bolest a Jak chutná život, historické rományÚtes a Notre Dame, romány Kdokoliv a Tylda (z období 2. světové války) a knihu Jak chutná Mozart. Své olejomalby vystavoval na 100 výstavách v České republice, Belgii, Holandsku a na Slovensku.
Moderátor radia Ethno 2008 – 2011, Čro Dvojka (2014 – 2016) a Čro Olomouc (2016 – 2019).
Autor hudby relaxační, duchovní, filmové a muzikálové. Od roku 1993 vydal 35 alb, odehrál 111 koncertů na Křižíkově fontáně na pražském Výstavišti, kromě každoročních adventních turné v ČR koncertoval v USA, Belgii, Holandsku, Francii, Německu, Rakousku, Rusku, Izraeli a Řecku. Dlouhodobě spolupracoval s těmito umělci: Dita Hořínková (soprán), Martina Kociánová (mezzosoprán), Jaroslav Svěcený (houslový virtuos), Francois Glorieux (belgický skladatel, dirigent a klavírista). Jeho aktuálními scénickými projekty jsou scénické oratorium Mistr Jan Hus a Pašije i každoroční adventní turné. Laureát Ceny Olomouckého kraje za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění za r. 2009 a Ceny města Olomouce za přínos pro kulturu za r.2014.
Info:
www.richardpachman.cz
www.pachman.cz
www.facebook.com/richardpachman


prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.

psycholog a psychoterapeut
– vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
– pracoval jako klinický psycholog a psychoterapeut v Psychiatrickém centru Praha a na klinice ESET
– působí na Katedře psychologie Filozofické fakulty UK a na DAMU
– zabývá se psychoterapií, psychologií umění a diagnostikou dospělých

Michaela Bartoňová 

Výtvarnice – vizual art:  malba, kresba, digitální umění, ilustrace, design loutek a realizace, scenografie, živá malba na iPaduPro na scéně divadla. Improvizované malby, které doprovázejí živě koncerty ambientní nebo jazzové hudby. V divadle hraje, maluje, píše příběhy a taky je vypráví. Ředitelka divadla Tineola, autorka 8 loutkových her a 4 multimediálních.  Příležitostně učí intuitivní malbu a výrobu loutek.  Michaela je kreativní člověk, který musí tvořit v každém prostředí, kdykoliv a různými způsoby. Její tvorba je křižovatkou několika uměleckých žánrů, které se protínají, setkávají a navzájem se ovlivňují.  V poslední době se zabývá hlavně kresbou a malbou na iPadu. Je to výraz velmi současný a srozumitelný celému světu. A i tady se v její práci objevuje stejný pohled na svět, tak jak ho cítí a interpretuje: je to prostor pro fantazii, intuitivní malbu, humor a hledání nových cest. A také kombinování neobvyklých materiálů a forem. Snaží se pracovat s imaginací diváka a přitom mu stále nechává prostor pro vlastní asociace.

Její práce můžete vidět na:
www.michaelabartonova.cz
www.tineola.cz
www.drawinginmotion.com
https://www.youtube.com/channel/UC8zVvuAMV68lhZpDhxRp7AQ

Mgr. Zdeněk Vilímek

Speciální pedagog se zaměřením na mentální a kombinovaná postižení, působil jako asistent, pedagog, muzikoterapeut, metodik a vedoucí projektů v pedagogické a sociální oblasti. Aktuálně studuje doktorský studijní program na Univerzitě Palackého v Olomouci (Ústav speciálněpedagogických studií) a věnuje se výzkumu účinků vibroakustické terapie na svalové napětí, autonomní nervový systém a stres u osob se specifickými potřebami. S přítelem a kolegou Petrem Švarcem vyvinuli regenerační vibrační lůžko VIBROBED. Jako lektor se zaměřuje na akce pro děti a dospělé – hudebně-dramatické pásmo S hudbou a pohádkou kolem světa, výuka hry na hudební dechový nástroj didgeridoo (workshopy a CD I.+II.), integrativní muzikoterapeutické postupy pro pedagogy a sociální pracovníky, firemní akce – teambuilding, komunikační a sociální dovednosti, firewalking, kořeny leadershipu. Jako hudebník hraje sólově (kytara, didgeridoo, basa, djembe, zpěv) a s přáteli v kapelách MOJA, THE AUTISTIC FIELD a DRUMMIDOO. V poslední době se věnuje také mluvenému slovu – pohádky, příběhy, povídky.

info: www.zdenek-vilimek.cz

Naši další spolupracovníci

Ing, Dana Steinová

Ing. Dana Steinová je předsedkyní České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging, Krajské rady seniorů hlavního města Prahy a generálním sekretářem EURAG (European Federation of Older Persons). Věnuje se více než 35 let vytváření aktivizačních a vzdělávacích programů pro seniory a trénování paměti a vede velké nestátní Centrum celoživotního vzdělávání se silnou sociální orientací

www.aktivnistari.eu

Bohunka Waageová – malířka a grafička

Narodila se v Ústí n. Labem. Studovala Střední odbornou školu výtvarná v Praze. Je členkou SČUG Hollar a Jednoty umělců výtvarných v Praze. Absolvovala přes sto samostatných výstav doma a v zahraničí. Účastnila se mnoha společných výstav.
Nejdůležitější výstavy: 1994 – Řím, galerie Trifalko, 2002- Praha, galerie Fronta, 2005 – Praha, Špálova galerie – 8 malířů velkých formátů /Anderle, Chabera, Jirků, Lamr, Liesler,  Pešicová,Souček,Waageová/, 2017- Praha, galerie Toyen, 2019-Praha, galerie Nová síň. Svými pracemi je zastoupena ve veřejných i soukromých sbírkách v Čechách a zahraničí